Sacul.ro

Definiții

Operatorul site-ului www.SACUL.RO este Sacul.ro SRL, cu sediul social in Str. Exercitiu nr. 103, Bl. D22, Sc. A, Ap.1  Cod postal 110242, Pitesti, Arges, cu următoarele date fiscale: RO40362972, J3/2877/28.12.2018. Reprezentata legal de Eleonora Roibu, capital social – 200 lei organizat în conformitate cu dreptul român.

Cont bancar:
RO61INGB0000999908563264
Deschis la ING Bank N.V Amsterdam – Sucursala Bucuresti

SITE – Domeniul www.sacul.ro și subdomeniile sale.

CONȚINUT are următoarea definiție:

 • toate informațiile SITE-ului care pot fi accesate, vizualizate sau accesate altfel folosind un dispozitiv electronic;
 • continutul oricarui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENTILOR de catre SACUL.RO prin mijloace electronice si / sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloace de către un angajat sau colaborator SACUL.RO către UTILIZATOR sau CLIENT, conform informațiilor de contact, specificate sau nu;
 • informații despre produsele, serviciile și / sau tarifele practicate de SACUL.RO într-o anumită perioadă;
 • informații despre produse, servicii și / sau tarife practicate de un terț cu care SACUL.RO a încheiat contracte de parteneriat într-o anumită perioadă;
 • informatii publice sau alte date privilegiate care au legatura cu Sacul.RO.

SERVICIU – serviciu de comerț electronic efectuat exclusiv pe porțiuni disponibile pentru public a SITE-ului pentru a permite CLIENTUL să contracteze produse și / sau servicii folosind exclusiv mijloace electronice, inclusiv alte mijloace de comunicare la distanță.

MEMBRU – Persoana care detine sau obține acces la CONȚINUT prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau pe baza unui acord de utilizare între SACUL.RO și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

CONT: un ansamblu format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite unui MEMBRU să acceseze zone restricționate ale SITE-ului prin care se face acces la SERVICIU.

CLIENT – Persoana care detine sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU după crearea sau introducerea unui  CONT DE MEMBRU.

COMANDĂ – un document electronic care acționează ca o formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului prin intermediul Site-ului intenția sa de a cumpăra Bunuri și Servicii pe Site.

DOCUMENT – aici Termenii și condițiile.

CONTRACT DE Distanță – așa cum este definit în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în contracte încheiate cu profesioniști, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, deoarece a transpus Directiva 2011/83 / UE privind drepturile consumatorului: orice contract încheiat între un profesionist și un consumator la distanță sistem de vânzare sau livrare de servicii fără prezența simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la realizarea contractului;

NEWSLETTER / ALERT – mijloacele periodice, exclusiv electronice, de informare despre produse, servicii și / sau promoții dezvoltate de SACUL.RO într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea SACUL.RO asupra informațiilor conținute de acestea.

TRANSACȚIE – încasare sau rambursare a unei sume rezultate din vânzarea unui produs / serviciu de către SACUL.RO către Client, prin utilizarea serviciilor de procesare a cardurilor convenite de SACUL.RO sau prin transfer bancar, indiferent de metoda de livrare.

General

2.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului / Conținutului / Serviciului de către Membru sau Client, dacă nu există un alt acord de utilizare valabil încheiat între SACUL.RO și respectivul Membru sau Client.

2.2. Utilizarea, include dar nu limiteaza accesarea si vizualizarea Conținutului / Serviciului, implică apartenența Clientului sau a Membrului la acești termeni și condiții; Clientul se angajează să monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În caz de neînțelegere, sunt aplicabili Termenii și condițiile la momentul comandării și notificării sale în scris de către SACUL.RO.

2.3. Accesul la Serviciu se face accesând site-ul public disponibil pe site-ul www.sacul.ro, telefonic sau pe pagina oficială de Facebook a SACUL.RO.

2.4. Folosind Site-ul / Conținutul / Serviciul, Membru sau Client este responsabil pentru toate activitățile care rezultă din utilizarea acestuia. De asemenea, el este răspunzător pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau orice altă natură a pagubelor aduse Site-ului, Conținutului, Serviciului SACUL.RO sau oricărei terțe părți cu care SACUL.RO a încheiat contracte, în conformitate cu prevederile românești aplicabile lege.

2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și / sau nu acceptă și / sau revocă acceptarea dată a Documentului, acesta va trimite un e-mail la suport@sacul.ro, afirmând că:

2.5.1. Renunță la: acces la Serviciu, la alte servicii furnizate de SACUL.RO prin intermediul Site-ului, primind buletine informative / alerte și / sau comunicări de la SACUL.RO de orice natură (electronice, telefonice etc.)

2.5.2. El / ea poate oricând să revină la decizia sa de a nu fi de acord și / sau de a nu accepta documentul sub forma în care va fi disponibil la momentul respectiv.

2.6. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la articolul 2.5, el / ea poate contacta SACUL.RO sau poate utiliza linkurile din conținutul primit de la SACUL.RO în acest scop.

2.7. În cazul în care Clientul a achitat suma tuturor contractelor restante către SACUL.RO și revocă acordul exprimat din Document în timpul executării unei Comenzi, SACUL.RO va anula Comanda fără nicio obligație ulterioară a oricărei părți față de cealaltă parte. Sau fără ca vreo parte să poată solicita celeilalte daune.

2.8. Acest site se adresează numai membrilor individuali cu vârsta de cel puțin 18 ani care au finalizat etapele de înregistrare corespunzătoare și nu au fost suspendate sau eliminate de către SACUL.RO, indiferent de motivul suspendării sau al eliminării. După ce devine Membru, persoana declară că îndeplinește condițiile de mai sus.

Conţinut

3.1. Conținutul, așa cum este definit în Preambul, incluzând, dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și / sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a SACUL.RO, având proprietatea intelectuala obtinuta prin direct sau indirect (prin contracte, licențe de utilizare și / sau publicare).

3.2. Membrului sau Clientului i se interzice copierea, distribuirea, publicarea, distribuirea către terți, modificarea, folosirea, afișarea, inclusiv orice conținut în orice alt context decât originalul prevăzut de SACUL.RO, inclusiv orice conținut pe lângă site-ul SACUL.RO, eliminarea oricărui semn care semnifică dreptul de autor al SACUL.RO asupra conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția materialelor realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, cu excepția expresului consimțământ al SACUL.RO.

3.3. Orice conținut la care Membrul sau Clientul are și / sau obține acces prin orice mijloace intră în sfera de aplicare a Documentului, dacă conținutul nu este însoțit de un acord de utilizator specific și valabil încheiat între SACUL.RO și acesta și fără nicio derogare sau imputernicire de la SACUL.RO cu referire la conținutul respectiv.

3.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera și / sau utiliza conținutul în scopuri personale sau non-comerciale doar dacă nu intră în conflict cu dispozițiile prezentului Document.

3.5. Dacă SACUL.RO acordă unui Membru sau Client dreptul de a utiliza, așa cum este descris într-un acord de utilizare separat, un anumit conținut la care Membrul are sau obține acces în cadrul prezentului acord, acest drept se extinde numai la acel sau la conținuturile care sunt definite în acord numai pe durata existenței sau a conținutului său pe Site sau pentru perioada definită în Acord, așa cum este definit, dacă există, și nu reprezintă un angajament contractual din partea SACUL.RO pentru acel Membru, Client sau orice alt terț parte care are / acces la acest conținut transferat prin orice mijloace și care este sau poate fi vătămată în orice mod din acest conținut în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun conținut transmis către Membru sau Client prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau achiziționat prin accesare, vizitare și / sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală pentru SACUL.RO și / sau angajatul său sau colaboratorul SACUL.RO care a mediat transferul de conținut, dacă este cazul, către acel conținut.

3.7. Orice utilizare a conținutului este interzisă în alte scopuri decât cele permise în mod expres de Document sau consimțământul de utilizare a acestuia, dacă există.

4. Contact pentru clienți și membri

4.1. SACUL.RO publică pe acest site datele de identificare complete și corecte și datele de contact pentru Client sau Membru.

4.2. Utilizând formularul de contact sau formularul de serviciu găsit pe Site, Membru sau Clientul permite automat SACUL.RO să îl contacteze folosind orice mijloace disponibile inclusiv mijloace electronice.

4.3. Completarea parțială sau totală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea SACUL.RO pentru a contacta membrul sau clientul.

4.4. Accesarea site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mailuri sau notificări adresate către SACUL.RO se realizează electronic, telefonic sau orice alt mijloc de comunicare disponibil pentru Membru sau Client și SACUL.RO, luând în considerare, astfel, el este de acord să primească notificări de la SACUL.RO electronic și / sau telefonic, inclusiv e-mailuri, mesaje scurte (SMS) sau anunțuri pe site.

4.5. Clientul precizează în mod expres că datele de contact furnizate (adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare) îi aparțin și că pot fi folosite de SACUL.RO în comunicările sale cu Clientul.

Buletine informative și alerte

5.1. Atunci când un Membru sau Client creează un Cont pe Site, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul să își exprime sau nu acordul de a primi buletine informative și / sau alerte de la SACUL.RO prin mijloace electronice și / sau telefonice , inclusiv e-mailuri sau reclame de pe site.

5.2. Datele descărcate de la Membru în scopul trimiterii de buletine informative și / sau alerte pot și vor fi utilizate de către SACUL.RO în limitele Politicii de confidențialitate.

5.3. Renunțarea la a primi buletine informative și / sau alerte de către Membru sau Client poate fi făcută oricând:

5.3.1. Folosind un link special de la orice newslettere și / sau alerte primite (în partea de jos a e-mailului în secțiunea „Faceți clic aici pentru a vă dezabona”), unde această opțiune este posibilă din punct de vedere tehnic;

5.3.2. Schimbând acceptarea, primind buletine informative și / sau alerte și folosind zone restricționate din contul individual al Membru pe www.sacul.ro

5.3.3. Contactând SACUL.RO la datele de mai sus, conform informațiilor de contact și fără nicio obligație ulterioară a oricărei părți față de cealaltă parte sau fără ca niciuna dintre părți să solicite daune părții celeilalte părți.

5.4. Renunțarea la primirea buletinelor informative și / sau alerte nu implică renunțarea la aprobarea dată pentru document și se aplică numai după transmiterea renunțării la intenție.

5.5. SACUL.RO are dreptul de a selecta persoanele cărora va trimite buletine informative și / sau alerte și dreptul de a elimina din baza de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi buletine informative și / sau alerte fără niciun angajament ulterior asupra o parte din SACUL.RO sau orice notificare prealabilă a acesteia.

5.6. SACUL.RO nu va include în buletine informative și / sau alerte transmise unui Membru sau Client, niciun material publicitar sub formă de conținut care se referă la orice terță parte care nu este partener comercial al SACUL.RO la momentul expedierii buletinelor informative și / sau alerte.

Politica de Confidențialitate

6.1. SACUL.RO poate colecta date cu caracter personal pe paginile Site-ului său numai cu acordul voluntar al Membru sau Client pentru următoarele scopuri:

 •  validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta (SACUL.RO confirmă condiționat expedierea primei comenzi numai în baza confirmării scrise sau telefonice a unui nou cont, pentru respectarea datelor);
 • după validarea comenzii, pentru transmiterea informațiilor despre produs, a perioadelor de livrare, a anulărilor sau a oricăror probleme legate de o comandă sau contract, către serviciile sau produsele achiziționate de acesta;
 • pentru a facilita accesul la serviciu;
 • pentru trimiterea de buletine informative și / sau alerte periodice în exclusivitate electronică (e-mail);
 • scopuri statistice.

6.2. Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul că SACUL.RO va colecta și gestiona datele sale cu caracter personal,  respectând prevederile Legii nr. 677 / 2001. De asemenea, prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client a fost de acord că SACUL.RO va transmite datele sale personale partenerilor contractuali ai SACUL.RO în scopul prelucrării acestor date. Partenerii SACUL.RO care vor prelucra datele, sunt persoane împuternicite conform Legii nr. 677/2001 șipentru care este  notificată Autoritatea Naționala de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Orice Membru sau Client are dreptul de a obține de la SACUL.RO printr-o cerere scrisă, semnată și datată, gratuit:

a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt prelucrate sau nu la un moment dat;

b) după caz, corectarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu respectă legea, în special datele incomplete sau inexacte;

c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este legală;

d) notificarea către terți cărora le-au fost dezvăluite datele despre orice operațiune efectuată în conformitate cu literele b) sau c), dacă această notificare nu este imposibilă sau nu implică un efort disproporționat în raport cu interesul legitim care ar putea fi prejudiciat.

6.3. Orice Membru sau Client are dreptul să solicite în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de circumstanțele sale particulare, prin transmiterea către SACUL.RO a unei solicitări scrise, datate și semnate, pentru a prelucra datele referitoare la acesta, cu excepția cazului în care există dispoziții legale contrare. În cazul unei opoziții justificate, prelucrarea nu se mai poate referi la datele în cauză.

6.4. Orice Membru sau Client are dreptul să se opună în orice moment, gratuit și fără nicio justificare, prin transmiterea către SACUL.RO a unei solicitări scrise, datate și semnate, pentru ca datele referitoare la acesta să fie prelucrate în scopul comercializării directe de către operator sau a unei terțe părți care poate desfășura astfel de activități.

6.5. SACUL.RO poate, de asemenea, să colecteze involuntar alte date (adresa IP, ora de vizită, punctul de acces, numele și versiunea browserului de internet, sistemul de operare, inclusiv alți parametri) furnizate de browserul de internet prin care site-ul este accesat și poate fi utilizat de SACUL.RO pentru îmbunătățirea serviciilor furnizate Clienților sau Utilizatorilor săi sau în scopuri statistice; cu excepția cazului în care prevederile documentului sunt încălcate, în cazul în care rezultatul acțiunilor Membrului / Clientului a încălcat interesele sau produce daune pentru SACUL.RO și / sau oricarui terți cu care SACUL.RO are contracte de parteneriat la acel moment .

Politica www.sacul.ro de utilizare a cookie-urilor. 

Un cookie este un fișier mic, un text special, adesea codat, trimis de un server de browser web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către browser, de fiecare dată când accesează serverul respectiv. Cookie-ul este instalat printr-o cerere de browser web bazată pe browser (de exemplu, Internet Explorer, Chrome, Mozilla) și este complet „pasiv” (nu conține software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard disk-ul utilizatorului). Cookie-urile sunt utilizate pentru autentificare, precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorului; aplicații tipice pentru păstrarea preferințelor utilizatorului și implementarea sistemului „coș de cumpărături”. Aceste fișiere permit recunoașterea dispozitivului pe care utilizatorul îl folosește și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile oferă utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și sprijină eforturile SACUL.RO de a furniza servicii ușor de utilizat: de exemplu: – preferințe de confidențialitate online și istoricul coșurilor de cumpărături. De asemenea, sunt utilizate pentru a pregăti statistici anonime agregate care ajută la înțelegerea modului în care un utilizator beneficiază de www.sacul.ro permițând îmbunătățirea structurii și a conținutului, dar excluzând identificarea personală a utilizatorului.

SACUL.RO folosește două tipuri de cookie-uri: pe sesiune și fix (fișiere temporare care rămân în terminalul utilizatorului până la sfârșitul sesiunii sau închiderea aplicației / browserului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului un timp în parametrii Cookie-ului sau până când acestea sunt șterse manual de către utilizator. Cookie-urile utilizate de partenerii operatorului pentru o pagină web,  fără limitarea utilizării site-ului, acestea fiind supuse Politicii de confidențialitate respective.

O vizită pe www.sacul.ro poate plasa: cookie-uri de performanță a site-ului, cookie-uri de analiză pentru vizitatori, cookie-uri pentru geotargetting, înregistrare cookie-uri, cookie-uri de publicitate sau cookie-uri de publicitate.

Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate numai pentru a facilita anumite funcții ale utilizatorilor și sunt criptate într-un mod care face accesul la acestea indisponibil pentru persoanele neautorizate. În general, o aplicație utilizată pentru a accesa pagini web vă permite să vă salvați cookie-urile în terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi modificate astfel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browserul web sau utilizatorul să fie informat ori de câte ori cookie-urile sunt trimise la terminalul său.

Informații detaliate despre posibilitățile și modalitățile de gestionare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browserul web). Restrângerea utilizării Cookie-urilor poate afecta anumite caracteristici ale www.sacul.ro. Cookie-urile sunt centrul central al funcționării eficiente a internetului, contribuind la generarea preferințelor și intereselor și experiențelor de navigare prietenoase și personalizate ale fiecărui utilizator. Negarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face ca unele site-uri să fie imposibil de utilizat. Datorită flexibilității lor și a faptului că multe dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari utilizează cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile; dezactivarea cookie-urilor nu va permite utilizatorului să acceseze cele mai populare și utilizate site-uri, inclusiv Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Exemple de utilizări importante ale cookie-urilor:

Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorilor – categorii de produse și servicii.

Acces adaptat la interesele utilizatorilor – păstrarea parolelor.

Păstrarea protecției copilului pentru conținut pe filtrele de copiere pe Internet (opțiuni în modul familial, funcții de căutare sigure).

Funcții de măsurare, optimizare și analiză – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un site web, ce tip de conținut este vizualizat și cum un utilizator ajunge pe un site web (de exemplu, prin motoarele de căutare, direct de pe alte site-uri web etc.). Site-urile web efectuează aceste analize ale utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul utilizatorilor.

Probleme de securitate și confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși și folosesc formate de text simplu; nu sunt alcătuite din bucăți de cod, astfel încât nu pot fi executate și nici nu pot fi executate automat. În consecință, ele nu pot copia sau reproduce în alte rețele pentru a rula sau reproduce din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerați viruși. Deoarece cookie-urile pot fi utilizate în scopuri negative, deoarece stochează informații despre preferințele utilizatorului și istoricul navigării, atât pe un anumit site, cât și pe mai multe alte site-uri, fiind utilizate ca o formă de Spyware (spionând activitatea consumatorului), multe produse anti-spyware sunt în mod constant marcați cookie-urile care vor fi șterse în procedurile de eliminare / scanare anti-virus / anti-spyware.

În general, browserele au setări de confidențialitate încorporate care asigură diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, termen de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și este un drept al fiecărui utilizator de internet, este recomandabil să știți ce probleme potențiale pot crea cookie-urile. Pentru a transmite informații constante în ambele moduri între browser și site-ul web, dacă un atacator sau o persoană neautorizată intervine în timpul transmiterii datelor, informațiile conținute în cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (de exemplu, o rețea WiFi nesecurizată). Alte atacuri bazate pe cookie-uri implică setări cookie necorespunzătoare pe servere. Este foarte important ca Utilizatorul să aleagă cea mai potrivită metodă de protejare a informațiilor personale și:

Personalizați setările browserului cookie pentru a reflecta un nivel de cookie confortabil.

Setați datele de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și a datelor de acces personale.

Luați în considerare setarea browserului pentru a șterge datele de navigare individuale de fiecare dată când închideți browserul. Acesta este un mod de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informații despre afaceri atunci când închideți sesiunea de navigare.

Instalați și actualizați constant aplicațiile antispyware.

Multe dintre aplicațiile pentru detectarea și prevenirea programelor spyware includ detectarea atacurilor pe site-uri. Acest lucru împiedică browserul să acceseze site-uri web care ar putea exploata vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Se recomandă actualizarea constantă a programelor dvs. de navigare, deoarece multe dintre atacurile cookie-urilor se realizează prin exploatarea punctelor slabe ale vechilor versiuni ale browserelor. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de obicei în meniul „opțiuni browser” sau „preferințe”.

6.3. Clientul are dreptul de a obiecta la colectarea datelor sale personale și de a solicita ștergerea acestora, revocând acordul său pentru document și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a oricărei părți față de cealaltă sau fără orice parte care pretinde cealaltă parte daune, dar numai în conformitate cu art. 2.8.

6.4. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art. 6.3, Clientul sau Membru se vor adresa SACUL.RO, în conformitate cu datele de contact disponibile pe site-ul valabil la această dată.

6.5. Utilizând formularele disponibile pe site, Clientul sau Membru are dreptul să modifice datele pe care el / ea le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificări, dacă există.

6.6. SACUL.RO nu solicită și nu stochează niciun fel de informații despre cardul sau cardurile bancare ale Clientului, procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată.

6.7. Politica de confidențialitate SACUL.RO se referă numai la datele furnizate în mod voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. SACUL.RO nu este responsabil pentru politica de confidențialitate a oricărei terțe părți la care se poate ajunge prin link-uri, indiferent de natura lor, în afara site-ului.

6.8. SACUL.RO se angajează ca datele colectate ale Clientului / Membru să fie utilizate numai în scopuri declarate și nu vor face publice, să vândă, să închirieze, să licențeze, să transfere etc., baza de date care conține informații despre datele personale sau speciale ale Membru / Curstomer către oricare terță parte care nu este implicată în îndeplinirea scopurilor declarate.

6.9. Excepție de la prevederile art. 6.9 se va face dacă transferul / accesul / vizualizarea / etc este necesar de către organismele competente în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data evenimentului.

6.10. SACUL.RO se angajează ca datele personale ale unui Utilizator colectate prin intermediul formularului de contact să fie utilizate numai până la rezolvarea problemei comunicate de acesta și apoi vor deveni exclusiv statistice.

6.11. SACUL.RO nu este responsabil pentru defecțiuni care pot compromite securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date.

7. Politica de vânzări online

7.1. Acces la serviciu

7.1.1. Accesul la servicii este permis oricărui Membru care deține sau creează un Cont pe site

7.1.2. Pentru a avea acces la serviciu, membrul va trebui să accepte dispozițiile documentului.

7.1.3. SACUL.RO își rezervă dreptul de a limita accesul clientului la Serviciile și campaniile de marketing (să nu-l includă în campania de promovare și loialitate, să-i permită să comande doar cu plata în avans, etc.), precum și dreptul de a anula comenzile. deja plasat în următoarele cazuri:

– plasarea și declinul a mai mult de două comenzi în sistemul de plată la livrare;

– având mai mult de 2 comenzi anulate ulterior de către Client folosind butonul „Anulați comanda” sau o notificare trimisă de acesta în scris la adresa de e-mail suport@sacul.ro sau

– utilizarea unui limbaj tendentios;

– încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;

– accesul și existența Contului Clientului ar putea deteriora în orice mod SACUL.RO, SACUL.RO își rezervă acest drept, cu excepția cazurilor permise de art. 7.3.7 și dacă primul dintre criteriile menționate mai sus este îndeplinit. Acest drept poate fi exercitat în orice moment, iar Clientul nu este obligat să facă acest lucru.

7.1.4. Fiecare membru poate avea un cont. Este interzis să partajați un cont între mai mulți membri / clienți.

7.1.5. În cazul în care este descoperit un acces partajat de mai mulți clienți, SACUL.RO își rezervă dreptul de a anula sau suspenda accesul Clientului la Conținut sau servicii. Dacă comenzile sunt plasate din conturi suspendate sau anulate, acestea vor fi anulate automat.

7.1.6. SACUL.RO poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului fără nicio obligație între părți și fără ca o parte să solicite daune în următoarele situații:

 • eșuarea / anularea tranzacției online;
 • refuzul de către Banca emitentă a cardului / tranzacției Clientului;
 • furnizarea de date incomplete sau incorecte de către Client;
 • Activitatea clienților poate provoca daune site-ului www.sacul.ro, companiei SACUL.RO SRL și / sau partenerilor săi;
 • Clientul folosește Serviciul într-o manieră care nu este în conformitate cu utilizarea normală și cu bună-credință, sau își exercită drepturile pentru a dăuna sau deteriora SACUL.RO sau într-o manieră excesivă și nerezonabilă, contrară bunei-credințe;
 • livrările consecutive au eșuat din culpa Clientului;
 • alte motive justificate (de exemplu, plasarea și abandonarea nejustificată a mai mult de trei comenzi în termen de 30 de zile).

7.2. Produse și servicii

7.2.1. SACUL.RO poate publica pe site informații despre produse, servicii și / sau promoții practicate de companie sau de oricare alt terț cu care SACUL.RO a încheiat contracte sau acorduri de parteneriat într-o anumită perioadă și limitat la inventarul disponibil.

7.2.2. Produsele și / sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv utilizării Clientului.

7.2.3. SACUL.RO poate limita capacitatea de a achiziționa produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat la unul sau mai mulți clienți din motive întemeiate.

7.2.4. Toate taxele pentru produsele sau serviciile prezentate pe site sunt exprimate în lei și includ TVA.

7.2.5. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON, folosind informațiile furnizate de Client în forma prevăzutăpe site. SACUL.RO nu este responsabilă pentru acuratețea informațiilor furnizate de Client pentru factură sau pentru imposibilitatea deducerii cheltuielilor din cauza informațiilor incorecte furnizate de clientul. Facturile sunt emise după cum urmează: 

 • se emite factura în avans pentru plățile efectuate înainte de a primi bunurile și serviciile;
 • factura finală este emisă la momentul expedierii către Client. 

Pentru corecții (anulări, retururi) vor fi emise facturi de anulare. Toate facturile sunt emise și înregistrate automat și incluse în rapoartele fiscale. Nu se acceptă nicio corecție, cu excepția acelor modificări ale facturilor efectuate în conformitate cu metodele legale și în termenele limită.

7.2.7. Plata produselor și / sau serviciilor achiziționate prin intermediul serviciului se poate face prin sms, online cu cardul, transfer bancar, sau la livrare. In cazul in care plata se realizeaza prin transfer bancar, livrarea produselor se va realiza doar dupa confirmarea acesteia.

7.2.8. În cazul plăților cu cardul online, SACUL.RO nu este / nu poate fi făcut responsabil pentru niciun cost suplimentar suportat de catre client

7.2.9 Plata la livrare este o metodă de plată întârziată pentru produsele cu riscuri pentru SACUL.RO, pe care Clientul le retrage din Contract. Acesta este motivul pentru care această opțiune este disponibilă în anumite cazuri și numai pentru anumite produse, iar SACUL.RO își rezervă toate drepturile de a aplica această opțiune sau nu pe baza unor criterii interne. La plasarea comenzii, Clientul este informat și acceptă în mod expres metoda de plată selectată / disponibilă. 7.2.10. În cazul în care Clientul are comenzi neachitate  în valoare totală egală sau mai mare de 5000 RON, SACUL.RO oferă posibilitatea de a plasa comenzi suplimentare numai prin plata în avans (online sau prin transfer bancar). Această opțiune este activată atunci când plasați comanda pe site. SACUL.RO NU poate fi obligat să ofere opțiunea de plată la livrare clienților cu istoric dovedit de declinare / anulare a comenzilor sau atunci când, făcând altfel contrar utilizării normale și de bună-credință, aceștia pot produce în orice fel daune către site-ul www.sacul.ro, companiei SACUL.RO SRL și / sau partenerii săi.

7.2.11. Informațiile din evenimentele de vânzare utilizate pentru a descrie produsele, caracteristicile și greutatea disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / link-uri către alte site-uri etc.) nu reprezintă o obligație contractuală pentru SACUL.RO, ca prezentare. SACUL.RO poate retrage o ofertă de produs sau o poate modifica în orice moment până când o comandă este plasată fără a suporta daune sau alte penalități către un potențial client.

7.2.12. În imaginile produselor și / sau serviciilor, SACUL.RO își rezervă dreptul de a utiliza alte produse (accesorii etc) care nu pot fi incluse în costurile produselor respective și, prin urmare, nu vor fi livrate la achiziționarea produselor. În acest caz, este specificat în descrierea produselor respective.

7.2.13. În cazul în care puțin probabil ca SACUL.RO să nu poată onora unele dintre produse, acesta va contacta Clientul prin e-mail sau telefonic, oferind una dintre alternativele:

A. anularea comenzii sau eliminarea comenzii produsului care nu poate fi livrată

b. primind credite active pe site în anumite condiții care pot fi utilizate pentru cumpărăturile produse numai pe www.sacul.ro.

7.3. Comanda online

7.3.1. Clientul poate comanda produse vândute doar pe site-ul web, ofertele fiind limitate în timp (după perioada indicată nu se pot face comenzi și articolele nu mai sunt vizibile pe www.sacul.ro). Prețul afișat pe site în momentul comenzii nu se va modifica, fiind un preț fix. Dacă ofertele au expirat, comenzile nu pot fi plasate. SACUL.RO poate oricând modifica prețuri, oferte, cantități în funcție de criterii interne (disponibilitate, stoc etc.). SACUL.RO nu poate fi obligat să păstreze un anumit preț, decat pentru comenzile plasate; clienții potențiali care vizualizează ofertele, dar nu au finalizat o comandai, nu pot solicita un preț / ofertă diferit de cel afișat pe site-ul www.sacul.ro

7.3.2. Prin finalizarea comenzii, Clientul este de acord că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la momentul plasării comenzii, menționate în acest document și în comanda emisă.

7.3.3. Contractul la distanță este considerat încheiat de SACUL.RO atunci când comanda plasată de Client este confirmată electronic de SACUL.RO. Mai mult, înainte de validarea comenzii Clientului și înainte de expedierea produselor, SACUL.RO are dreptul de a contacta Clientul, prin orice mijloace disponibile / agreate de SACUL.RO (telefon sau e-mail), pentru a obține confirmarea personală a Clientului. a datelor de identificare și livrare. Clienții acceptă faptul că SACUL.RO nu poate fi forțat să valideze / livreze produse persoanelor care nu au confirmat livrarea și datele de identificare.

7.3.4. SACUL.RO va denunța unilateral și va anula automat comanda clientului, chiar și fără o notificare prealabilă adresată Clientului, fără nici o răspundere ulterioară a oricărei părți față de cealaltă parte sau fără ca niciuna dintre părți să poată solicita celelalte daune în următoarele cazuri:

7.3.4.1. refuzul de către banca emitentă a cardului de tranzacție al Clientului în cazul plăților online;

7.3.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de SACUL.RO, în cazul plății online;

7.3.4.3. datele furnizate de Client cu privire la livrare (adresa, datele de contact) de pe site sunt incomplete sau incorecte;

7.3.4.4. Activitatea clienților de pe Site poate provoca și / sau produce daune de orice fel pentru SACUL.RO și / sau partenerii săi;

7.3.4.5. Refuzarea a mai mult de două livrări consecutive;

7.3.4.6. din alte motive obiective.

7.3.5. În cazul în care Clientul renunță la o comandă preplătită, efectuată printr-un transfer bancar confirmat sau soluția de plată online cu cardul și în care banca emitentă a cardului Client a autorizat tranzacția bancară, suma va fi rambursată de SACUL.RO în cel mult 14 zile de la data la care SACUL.RO a luat cunoștință de acest fapt.

7.3.6. În cazul în care unele produse comandate de Client printr-o comandă preplătită (prin transfer bancar confirmat sau plata online cu cardul) nu mai sunt disponibile pe stoc din motive independente de SACUL.RO, SACUL.RO va informa clientul despre acest fapt imediat și va incepe rambursarea sumelor plătite în avans. De la notificarea clientului suma va fi rambursată de SACUL.RO în cel mult 14 zile.

7.3.7. O comandă plasată poate fi modificată numai în următoarele situații și numai la cererea Clientului. Clientul va solicita acest lucru în scris, trimițând un e-mail la suport@sacul.ro menționând clar cererea și numărul comenzii.

 • Clientul renunță la un produs și notifică SACUL.RO  înainte de a trimite comanda,
 • Creșterea cantității unui produs existent într-o comandă, produs aflat într-o campanie activă în momentul solicitării adăugării comenzii,
 • Schimbarea adresei de livrare,
 • Acumularea comenzii (valabilă numai pentru comenzile de plată la livrare). La preluarea unei comenzi, comanda originală este anulată și starea acesteia va apărea ca si „comandă anulată”, iar articolele pentru comanda cumulativă vor fi adăugate la comanda care necesită cumularea.
 • f. Schimbarea metodei de plată,
 • g. Schimbarea datelor de facturare. Pentru facturile emise deja, nu se pot face modificări în ceea ce privește persoana juridică / persoană fizică (înlocuirea cu o persoană nouă), ci doar corecții (ale numelui, date de contact etc).

7.3.8. Comenzile nu pot fi modificate dacă Clientul optează pentru plata online sau transferul bancar al contravalorii sale.

7.3.9. Dacă un Client își modifică datele personale folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile existente la acel moment păstrează datele definite / acceptate de Client înainte de modificare, luând în considerare datele noi modificate pentru livrare și contact.

7.3.10. O comandă plasată poate fi anulată înainte de a o trimite prin intermediul butonului „Anulați comanda” din contul Clientului sau printr-o solicitare scrisă prin e-mail la suport@sacul.ro, trimisă de Client, menționând clar numărul de comandă.

7.3.11. În orice comandă plasată, clientul este obligat să verifice și să accepte cadrul contractual.

7.5. Contract și finalizare

7.5.1. SACUL.RO va emite și va trimite Clientului toate documentele necesare care să ateste cumpărarea produselor / serviciilor de către Client în conformitate cu legislația în vigoare.

7.5.2. SACUL.RO va facilita informarea Clientului cu privire la stadiul de finalizare a comenzii prin trimiterea unui e-mail la adresa indicată de client. Factura emisă va include toate intrările obligatorii în conformitate cu Codul fiscal și va putea fi descărcată în format pdf din contul Membru.

7.5.3. Contractul este încheiat pentru o perioadă de timp specificată. Se consideră că a încetat în momentul în care părțile își îndeplinesc obligațiile reciproce în termenii și condițiile prevăzute în prezentul document.

7.5.4. În cazul în care există diferențe între lista de produse livrate (accesate din „Contul meu”) și conținutul pachetului, Clientul are obligația de a notifica SACUL.RO în cel mult 24 de ore de la primirea comenzii sau prin e-mail la adresa suport@sacul.ro, cu detalii conexe (fotografie, explicație etc.). 

7.6. Politica de livrare

7.6.1. Transportul produselor achiziționate de la SACUL.RO se poate face doar de reprezentantii SACUL.RO.

7.6.2. Livrările vor avea loc, de obicei, în in ziua urmatoare sau la data ceruta de client. Clientul poate obține informații despre starea de livrare în orice moment. Dacă produsul va fi livrat cu termenul depășit, SACUL.RO va informa prompt Clientul prin e-mail, oferind două opțiuni:

 – Clientul poate fie să anuleze (în scris) comanda / produsul;

 – Acceptă noul termen limită de livrare propus;

 – Anuleaza comandam iar in cazul în care plata a fost efectuată în avans, suma plătită va fi rambursată integral în conformitate cu legea, în termen de maximum 14 zile de la data renunțării.

7.7. Calitate și garanții

7.7.1. Toate produsele care sunt vândute pe www.sacul.ro au garanția oferită de producătorul produsului. Garanția este decontată la SACUL.RO S.R.L. prezentat pe pagina de contact de către SACUL.RO S.R.L., prin repararea sau înlocuirea produsului defect. Plata transportului pentru produsele trimise pentru returnarea garanției este în responsabilitatea SACUL.RO S.R.L. iar expedierea se va face cu ajutorul curierului contractat de SACUL.RO sau serviciul poștal național sau internațional. Garanția poate fi rezolvată în maximum 30 de zile calendaristice.

7.7.2. Produse care prezintă defecte fizice, cum ar fi denivelări, fisuri, așchiere, componente / piese arse sau crăpate etc. manipularea incorectă, utilizarea produselor în substanțe umede, prăfuite, nocive sau chimice etc.), penetrarea lichidelor, metalelor sau a altor substanțe în interiorul produselor, intervenția mecanică sau plastică asupra produselor nu face obiectul garanției.

 7.7.3. Echipa SACUL.RO va asigura o implicare totală pentru a rezolva problemele care pot apărea cu anumite produse din cauze necunoscute sau non-dependente.

7.8. Renunțarea la acord și returnarea produsului

7.8.1. Clientul SACUL.RO poate returna produsele achiziționate printr-un contract și are dreptul de a primi întreaga valoare pentru produsele în următoarele situații:

7.8.1.1. Produsele prezintă daune severe care le fac neconforme;

7.8.1.2. Produsele livrate sunt diferite (specificații, cantitate, etc.) decât comanda plasată;

7.8.1.3. Produsele au defecte de fabricație

7.8.1.4 Clientul s-a retras din contract în termen de 14 zile de la data livrării comenzii, în conformitate cu art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu profesioniști, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Produsele pe care clientul doreste sa le returneze, trebuie să fie în aceeași stare în care le-ai primit.

7.8.2. SACUL.RO poate acoperi toate costurile de transport pentru produsele returnate (indiferent de motivul returnării), precum și procedura de fidelizare folosind formularul menționat la art. 7.8.3 punctul a). Și returnarea este solicitată și procesată prin secțiunea Contul meu de pe www.sacul.ro. Dacă Clientul folosește un alt mijloc de livrare (personal), adresa de retur pentru produse este in sectiunea contact a site-ului www.sacul.ro

7.8.3. Înainte de expirarea perioadei de retragere, Clientul informează SACUL.RO despre decizia sa de retragere din contract. În acest scop, Clientul poate alege una dintre următoarele opțiuni:

a) să utilizeze formularul din pagina de Contact in care sa specifice comanda din care doreste sa se retraga si optional, motivul;

b) să facă orice altă declarație fără echivoc în care își exprimă decizia de retragere din contract.

7.8.4. Clientul care a notificat SACUL.RO în conformitate cu articolul 7.8.3 este responsabil să se asigure că produsele la care a făcut referire au fost returnate sau predate către SACUL.RO sau unei persoane autorizate de SACUL.RO pentru a primi produsele fără întârziere nejustificată și în cele 14 zile de la data la care SACUL.RO a comunicat decizia de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt expediate de către Client înainte de expirarea perioadei de 14 zile ambalate corespunzător pentru protecție în timpul transportului.

7.8.5. Clientul SACUL.RO nu va putea returna produsele achiziționate și / sau nu poate solicita alte daune / compensații în următoarele situații:

7.8.5.1. În cazul în care cererea de returnare pentru oricare dintre situațiile prevăzute la art. 7.8.1 are data expedierii notificării intenției de returnare, care depășește perioada de 14 zile prevăzută la articolul 7.8.2, calculată din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat.

7.8.5.2. În cazul în care un produs este returnat ca motivație pentru una dintre situațiile prevăzute la art. 7.8.1, iar produsul returnat nu este în aceeași stare cu cel livrat (cu documentele care l-au însoțit, cu toate componentele).

7.8.5.3. În cazul unor produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de sănătate sau igienă.

7.8.5.4. În cazul în care produsele comandate și livrate, după livrare, după natura lor, sunt amestecate inseparabil cu alte articole.

7.8.5. Membrul / Clientul va fi informat în e-mailul de plasare a comenzii dacă produsul este rambursabil sau nu. Produsele care constituie un set / set trebuie returnate sub forma unui set / set.

7.8.6. În cazul retragerii Clientului din contract, SACUL.RO rambursează toate sumele pe care le-a primit ca plată din partea sa, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, în cel mult 14 zile de la data la care este informat despre decizia de retragere a Clientului conform art. 7.8.2. și 7.8.3. Returnarea se face utilizând aceleași metode de plată ca cele utilizate de Client pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord cu o altă metodă de plată și cu condiția ca Clientul să nu plătească comisionul pentru rambursare.

7.8.7. Clientul SACUL.RO poate returna produsele achiziționate printr-un contract și are dreptul să primească valoarea parțială a produselor plătite dacă se află într-o stare de diminuare a valorii de revânzare (nu toate componentele, nici o documentație inițială sau alte cauze care modifică produsul inițial) .

7.8.8 În cazul în care clientul nu ambalează în mod corespunzător pentru protecția / manipularea produselor returnate, acesta este responsabil pentru orice daune, defecte, descompuneri găsite la receptia de retur. Dispozițiile de mai sus nu se referă doar la ambalajul original al produselor, ci la orice ambalaj care a fost folosit cu scopul de a proteja produsele în funcție de specificul lor.

8. Frauda

8.1. SACUL.RO nu solicită clienților sau utilizatorilor prin intermediul oricăror mijloace de comunicare (e-mail / telefon / SMS / etc)  date confidențiale, conturi / carduri bancare sau parole personale.

8.2. Clientul / Membru are întreaga responsabilitate de a dezvălui unui terț datele sale confidențiale.

8.3. Sacul.ro declină orice responsabilitate în cazul în care un Membru / Client este / ar putea fi prejudiciat sub orice formă de către o terță parte care pretinde a fi / reprezintă interesele SACUL.RO.

8.4. Clientul sau Membru va informa SACUL.RO cu privire la astfel de încercări folosind datele de contact.

8.5. SACUL.RO nu promovează SPAM. Orice membru / client care și-a furnizat expres adresa de e-mail pe site poate opta pentru a dezactiva contul de client asociat cu această adresă de e-mail.

8.6. Comunicările realizate de SACUL.RO prin mijloace electronice de comunicare la distanță (adică, e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau link-uri către aceștia la data transmiterii conținutului.

8.7. Următoarele scopuri vor fi considerate o încercare de fraudare a site-ului / conținutului și / sau SACUL.RO SRL. SACUL.RO își rezervă dreptul de a iniția urmărirea penală împotriva persoanei sau persoanelor care au încercat sau au adus prejudicii:

8.7.1. accesarea oricarui tip de date ale altui Membru / Client folosind un cont sau în orice alt mod.

8.7.2. pentru a modifica conținutul Site-ului sau orice mail trimis prin orice mijloace de către SACUL.RO către un Membru / Client.

8.7.3. pentru a afecta performanța serverului / serverelor care rulează site-ul.

8.7.4. să acceseze sau să dezvăluie oricărui terț care nu are autoritatea juridică necesară conținutul trimis prin orice mijloace de către SACUL.RO  către Membru / Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

Renunțarea la răspundere

9.1. SACUL.RO nu poate fi făcută responsabilă în niciun fel în fața oricărui Membru / Client care utilizează Site-ul sau Conținutul, altfel decât în ​​termenii acestor Termeni și condiții.

9.2. Dacă un Membru / Client consideră că Conținutul trimis prin orice mijloc de către SACUL.RO încalcă orice drept de autor sau orice alte drepturi, acesta poate contacta SACUL.RO pentru detalii, la datele de contact menționate pe sacul.ro , astfel încât SACUL.RO să poată lua o decizie informată.

 9.3. Sacul.ro nu isi asuma nici o responsabilitate pentru produsele sau serviciile pe care un Membru / Client le doreste fara a parcurge procesul de inregistrare sau de creare comanda definit.

9.4 SACUL.RO nu este responsabil pentru conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care au ajuns linkuri din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru aceste site-uri, responsabilitatea este plină de proprietarii lor.

9.5. SACUL.RO nu are nicio responsabilitate în cazul utilizării site-ului și / sau a conținutului prin intermediul altor site-uri.

9.6. SACUL.RO nu oferă garanții directe sau indirecte precum:

9.6.1. serviciul va fi în conformitate cu cerințele clienților

9.6.2. serviciul va fi neîntrerupt, securizat si fără erori în orice fel

 9.6.3. produsele / serviciile obținute gratuit sau plătite prin intermediul serviciului vor îndeplini cerințele sau așteptările clientului.

Forță majoră și eveniment fortuit

10.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel expres, niciuna dintre părțile unui contract încheiat, care este încă în desfășurare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la timp și / sau a dreptului, total sau parțial, la oricare dintre obligații, dacă neexecutarea obligației a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

10.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul menționat mai sus este obligată să notifice celeilalte părți imediat și pe deplin pozitia sa și să ia toate măsurile disponibile pentru a limita consecințele acelui eveniment.

10.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care solicită evenimentul de mai sus este scutită de această obligație numai dacă evenimentul o împiedică să o îndeplinească.

10.4. Dacă în termen de 15 zile de la apariția sa, evenimentul nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți rezilierea contractuală  fără ca vreuna dintre ele să poată solicita daune părții celeilalte părți.

10.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să dovedească imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor în termen de 30 de zile de la data evenimentului, dar în limitele art. 10.3.

10.6. În mod excepțional (fără nicio vinovăție a SACUL.RO) și din cauza unui caz fortuit (cum ar fi accidentul unui transportator sau furnizor), este posibil ca livrarea produselor să nu poată fi făcută. În acest caz, Clientul va putea primi un credit promoțional care poate fi utilizat pentru achiziționarea de produse de pe www.sacul.ro.

Litigiu

11.1. Folosind / vizitând / vizualizând / etc. site-urile și / sau orice conținut trimis de SACUL.RO către Membru / Client prin acces și / sau expediere prin orice mijloace (electronice, telefonice etc.), el este de acord cu cel puțin aceste „ Termeni si conditii”.

11.2. Orice litigiu referitor la acești Termeni și Condiții care pot apărea între Membru / Client și SACUL.RO va fi soluționat pe cale amiabilă.

11.3. Orice litigiu de orice fel care poate apărea între Membru și SACUL.RO sau partenerii săi se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, conflictul va fi soluționat de instanța competentă, în conformitate cu legea aplicabilă.

 11.4. Dacă se constată că vreuna dintre clauzele de mai sus este nulă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

 11.5. Acest document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

12. Dispoziții finale

12.1. SACUL.RO își rezervă dreptul de a putea modifica orice prevederi, precum și orice modificare a site-ului / structurii / serviciului său, precum și a oricărui conținut fără notificare prealabilă către Membru sau Client.

12.2. Sub rezerva Termenilor și condițiilor, SACUL.RO nu va fi responsabil pentru nicio eroare apărută pe Site din niciun motiv, inclusiv despre orice modificări, setări etc., care nu sunt făcute de administratorul site-ului.

12.3. SACUL.RO își rezervă dreptul de a plasa bannere publicitare de orice natură și / sau link-uri pe orice pagină a site-ului, în conformitate cu legislația în vigoare.

13. Contact și alte informații

13.1. Dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la SACUL.RO, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0727 370 031 de luni până vineri, 09: 00-18: 00 sau prin e-mail la suport@sacul.ro.

13.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul www.sacul.ro, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea SACUL.RO SRL.

Link-uri utile:

www.anpc.gov.ro

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

X